Informace o instituci Akademie sociálního umění Tabor

Akademie sociálního umění Tabor se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie). V rámci procesu výuky je důraz kladen v první řadě na interaktivitu, vlastní prožitek a sebepoznání studentů. Akademie usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku. Kromě této složky akcentuje také etický aspekt, který je vysoce důležitý v daných oborech, a tím je schopnost empatie. Snažíme se tak u našich studentů zvyšovat nejen úroveň jejich faktického vzdělání, ale také sociální inteligenci, nezbytnou v oblasti sociální práce.

Odbornou stránku výuky na Akademii zajišťuje lektorské kolegium, jehož podstatnou částí je mezinárodní skupina dvaceti odborníků z léčebně-pedagogických, umělecko-terapeutických a dalších sociálních zařízení z různých států v Evropě i Americe. Tito lektoři vyučují v Akademii vždy několikrát za rok, v ucelených epochách.

Kde nás najdete?

Zobrazit